Scancategorie

Algemene cultuur

Algemene artikelen over cultuur en informatie

Definitie en rechtsbronnen

DEFINITIE EN BRONNEN VAN HET RECHT Als we kijken naar het historische proces, dan is een bepaalde definitie van recht het gevolg van het ontstaan ​​van recht in verschillende vormen in elke periode.

Aristo

Aristoteles, een van de oude Griekse filosofen, staat bekend onder de korte naam Aristoteles. voor Christus Hij leefde tussen 384 en 322 voor Christus en studeerde natuurkunde, filosofie, astronomie, zoölogie,...

KINDERRECHTEN

Wat zijn kinderrechten? de rechten van kinderen; 20 november wordt geëvalueerd in het kader van Wereldkinderrechtendag en in het kader van Mensenrechten. Dit concept is legaal en moreel...

WAT ZIJN DE WETGEVING?

Het is de taak van de rechter om eerst de wetten te evalueren en toe te passen op het concrete geval. Echter, de foutenmarge van rechters bij het toepassen van de wetten die in onze wet zijn geregeld...

WAT IS ONDERNEMERSCHAP

WAT IS ONDERNEMERSCHAP EN ONDERNEMERSCHAP? Hoewel er geen duidelijke definitie van ondernemerschap kan worden gemaakt, kan een ondernemer worden gedefinieerd als een pionier en leider.

Groot Hun Rijk

Het is te zien dat veel Turkse staten in het historische proces regeerden. En een van de eerste en belangrijkste van deze staten is het Grote Hun-rijk.