Onwettige kennisgeving

Almancax.com respecteert niet alleen de wet en de wet, maar heeft ook het principe aangenomen van het respecteren van de intellectuele, industriële rechten en persoonlijke rechten van het publiek, zakenpartners en derde partijen.Natuurlijke en rechtspersonen, houders van naburige of verwante rechten of beroepsverenigingen die beweren dat bepaalde inhoud binnen Almancax.com persoonlijke rechten, intellectuele en industriële rechten schendt,

  • Het URL-adres van de inhoud die onderhevig is aan overtreding en het onderwerp van de inhoud die onderhevig is aan overtreding,
  • Als het een echte persoon is, is het een document waaruit de identiteit blijkt; als het een rechtspersoon is, is het een kamerregistratiedocument; als het een beroepsvereniging is, is het een briefhoofd met de handtekening van de bevoegde persoon.
  • Indien gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om op te treden met volmacht, wordt de volmacht,
  • Het document waaruit blijkt dat hij/zij de rechthebbende is bij verzoeken met betrekking tot intellectuele en industriële rechten,
  • Volledige naam/titel en duidelijke contactadressen

Zij kunnen een melding doen op het adres van Almancax.com: almacax@almancax.com, op voorwaarde dat zij deze overleggen. Verzoeken en klachten die dit elektronische communicatieadres bereiken, zullen door de juridische dienst worden onderzocht en indien dit nodig wordt geacht, zal de inbreukmakende inhoud zo snel mogelijk uit het Almancax.com-systeem worden verwijderd en zal de geadresseerde op de hoogte worden gesteld.

DuitsX – GermanX.com