Wettelijke waarschuwing

Als u deze website (almancax.com of de subdomeinen en bovenliggende mappen van almancax.com) of mobiele applicatie bezoekt, betekent het gebruik van informatie op deze website of mobiele applicatie dat u de volgende voorwaarden accepteert.Het betreden van deze website of het gebruik van de mobiele applicatie kan invloed hebben op de site of op de informatie en andere gegevens op de site, programma's, etc. almancax.com en haar functionarissen zijn niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan, contractbreuk, onrechtmatige daad of andere redenen.

Elk materiaal op de website of mobiele applicatie; Het mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, vertaald in een andere taal, opnieuw gepubliceerd, geüpload naar een andere computer, gemaild, verzonden, gepresenteerd of gedistribueerd, inclusief code en software, zonder voorafgaande toestemming en met vermelding van de bron. Het geheel of een deel van de website of mobiele applicatie mag zonder toestemming niet op een andere website worden gebruikt. Voor tegengestelde acties is wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid vereist. Alle andere rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan almancax.com en haar functionarissen.

De auteursrechten van al het materiaal op deze site (almancax.com of zijn subdomeinen en de bovenliggende mappen-mappen van almancax.com) behoren toe aan de eigenaren van germancax en enig deel van de site kan niet worden gekopieerd, geciteerd, zelfs gedeeltelijk, op welk medium dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van functionarissen van germancax mogen niet worden opgeslagen of gedistribueerd.

Alle informatie, tabellen, rapporten, ontwerpen, programma's en links op deze site zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker. Gebruikers mogen informatie en documenten uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruiken. Tenzij anders vermeld op de pagina's van de site, mag geen enkel document, pagina, tekst, afbeelding, logo, grafisch element, ontwerpelement of ander element op de site worden gekopieerd, verplaatst of geciteerd op internet, al dan niet voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van almancax. mag niet worden gepubliceerd of gebruikt op internet of op welke manier dan ook (zelfs als ze worden gehaald uit de tijdelijke geheugenrecords die door zoekmachines worden gebruikt voor hun indexen).

Hoewel almancax.com en haar functionarissen proberen nauwkeurige en actuele informatie op de site te houden, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de inhoud van de site; Daarom moet deze situatie door bezoekers worden beoordeeld in het licht van deze informatie. Daarom aanvaarden almancax.com en haar functionarissen geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik en de inhoud van de site. almancax.com en haar functionarissen zijn verantwoordelijk voor eventuele fouten in de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, geschiktheid en timing van de informatie op de site, evenals voor eventuele fouten die als gevolg daarvan de computerapparatuur of andere eigendommen van de bezoeker kunnen aantasten. van toegang tot, gebruik van en browsen op de site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audiobestanden van de site. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of virussen. almancax.com en haar functionarissen behouden zich het recht voor om de werking van de site op elk moment stop te zetten of op te schorten, met of zonder rechtvaardiging.

De informatie op de site kan technische of typografische fouten bevatten. almancax en haar functionarissen behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, correcties en verbeteringen aan te brengen in alle informatie en teksten op de site, evenals in de daarin beschreven producten en programma's.

Onze website kan links bevatten naar andere sites van derden waarvan wij denken dat deze interessant kunnen zijn voor bezoekers. Door ervoor te kiezen verbinding te maken met deze sites, aanvaardt de bezoeker dat hij of zij almancax.com en haar autoriteiten op de website vrijwillig en zonder enige dwang verlaat.
almancax.com en haar functionarissen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waartoe u vanaf deze site toegang hebt. Wij informeren u hierbij dat de inhoud van andere sites waarmee u verbinding maakt vanaf almancax.com en haar officiële website en die niet toebehoren aan almancax.com en haar functionarissen, niet onder de controle staan ​​van almancax.com en haar functionarissen. Het feit dat almancax.com en haar functionarissen links op hun website hebben naar deze andere sites die niet gelieerd zijn aan almancax.com en haar functionarissen betekent niet dat almancax.com en haar functionarissen enige verantwoordelijkheid goedkeuren of aanvaarden voor de inhoud en het gebruik van deze andere sites.

Hoewel almancax.com en haar functionarissen periodiek de pagina's en materialen waarop bezoekers/gebruikers hun mening uiten controleren en monitoren, zijn zij hiertoe niet verplicht en aanvaarden zij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie op deze pagina's. Het is verboden om beledigende, obscene, lasterlijke of anderszins onrechtmatige berichten naar onze website te sturen. In het geval van een dergelijke actie zullen almancax.com en haar functionarissen samenwerken met andere autoriteiten en onmiddellijk voldoen aan de bepalingen die gericht zijn op het identificeren van personen die illegale handelingen begaan bij het plaatsen van materiaal op de site.

almancax.com en haar functionarissen behouden zich het recht voor om de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en bepalingen te herzien door middel van periodieke updates. Hoewel deze wijzigingen bezoekers/gebruikers aan de site binden, wordt hen ook geadviseerd om deze pagina regelmatig te bekijken om meer te weten te komen over updates.

LINKS

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar op onze website wordt gelinkt, inclusief de inhoud en werking van die website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het privacybeleid van deze sites en garanderen op geen enkele wijze dat de toepasselijke gegevensbeschermingspraktijken van deze websites voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We raden u aan het privacybeleid van elk van deze sites te lezen voordat u persoonlijke gegevens vrijgeeft. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site.

BIJWERKEN

almancax behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle diensten, producten, gebruiksvoorwaarden van de site en informatie op de site te wijzigen, de site te reorganiseren en bij te werken. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de site worden gepubliceerd. Deze wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard door het gebruik of de toegang tot de site. De informatie op de site is om verschillende redenen niet bijgewerkt om nauwkeurig te zijn; Almancax kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de herziening, eventuele fouten, weglatingen of wijzigingen op de site.

GEAUTORISEERDE RECHTER

Gasten die onze site bezoeken, verklaren en verbinden zich ertoe alle verzoeken en uitleg van almancax met betrekking tot het auteursrecht van de site te aanvaarden. Werken met voorbehouden rechten mogen niet worden gereproduceerd, geciteerd, gepubliceerd of elders worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaren. In geval van geschillen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site en/of met betrekking tot de voorwaarden en condities vervat in de juridische kennisgeving en/of in verband met deze website, is de tekst van de Turkse juridische kennisgeving de basis en zijn Bursa-rechtbanken bevoegd, onder voorbehoud aan de wetten van de Republiek Turkije.