Wat is het minimumloon in Duitsland? (2024 bijgewerkte informatie)

Wat is het minimumloon in Duitsland? Er zijn veel mensen die willen werken in Duitsland, een van de grootste economieën van Europa, en wat het minimumloon in Duitsland in 2024 zal zijn, wordt regelmatig onderzocht. In dit artikel geven we informatie over zowel de huidige hoogte van het Duitse minimumloon als de bedragen in voorgaande jaren.In dit artikel waarin we informatie geven over de minimumloontarieven die in Duitsland worden toegepast, Duitse Ministerie van Arbeid We gebruikten officiële gegevens van het Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Dit artikel hebben we voorbereid op basis van de gegevens die zijn aangekondigd door het Duitse Ministerie van Arbeid (Federaal Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken) (BMAS). duits minimumloon Het bevat nauwkeurige en actuele informatie over.

In Duitsland wordt het minimumloon bepaald door de commissie voor het vaststellen van het minimumloon via wettelijke regelingen die het laagste loonniveau voor werknemers bepalen. Duitse federale dienst voor arbeidsbemiddeling Het minimumloon, dat elk jaar door (BA) wordt herzien, wordt voortdurend bijgewerkt om ervoor te zorgen dat werknemers hun levensstandaard kunnen handhaven en eerlijke arbeidsomstandigheden kunnen garanderen. Om erachter te komen wat het minimumloon in Duitsland is, kunnen we kijken naar de loonbepalingen die elke twee jaar worden gedaan.

Ongeveer 2 jaar geleden, dat wil zeggen in 2022, werd het minimumloon in Duitsland vastgesteld op 9,60 euro. Wanneer dit bedrag op uurbasis wordt berekend, blijkt het 9,60 euro/uur te zijn. Een persoon die in Duitsland werkt, kan niet onder het minimumloon werken. Het minimumloon stijgt bijna elk jaar, wat bijdraagt ​​aan de financiële situatie van werknemers.

Wat is het minimumloon in Duitsland?

Wat is het minimumloon in Duitsland? Deze vraag is een kwestie die de hoofden van veel mensen die op het platteland wonen en willen werken, bezighoudt. Duitsland, het land met de grootste economie van Europa, staat ook qua arbeidskosten aan de top. Het bepalen van het minimumloon in een land is een belangrijke factor die de relaties tussen werknemers en werkgevers beïnvloedt.

Het minimumloon in Duitsland is de Duitse minimumloonwet (minimumloon wet) wordt bepaald door . Deze wet, die in 2015 van kracht werd, vereist het vaststellen van een minimumuurloon voor alle werknemers. Tegenwoordig wordt de waarde van het minimumloon bepaald op basis van jaarlijkse evaluaties.

Vanaf 2021 is het minimumuurloon in Duitsland vastgesteld op 9,60 euro. Dit cijfer geldt voor alle werknemers in elke branche. Onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en overheidsfunctionarissen spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van het minimumloon in Duitsland.

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt ​​het wettelijke minimumloon in Duitsland 12,41 euro per uur. De Minimumlooncommissie heeft dit besluit op 26 juni 2023 genomen. Dit besluit werd genomen met een meerderheid van stemmen, tegen de stemmen van de vakbondsvertegenwoordigers in. Met andere woorden, een werknemer ontvangt een minimumloon van 12,41 euro voor elk uur dat hij werkt. Een werknemer die 8 uur per dag werkt, ontvangt een loon van 99,28 euro per dag. We kunnen dus zeggen dat een werknemer die in Duitsland 8 uur per dag werkt, een loon van 100 euro per dag ontvangt. Dit loon is het minimumloon. Een werknemer die 8 uur per dag, 20 dagen per maand werkt, ontvangt een minimumloon van 2000 euro per maand. Wie krijgt het minimumloon, wat zijn de uitzonderingen, wat gebeurt er als het breekt? In dit artikel beantwoorden we de belangrijkste vragen.

Hoeveel euro is het minimumloon in Duitsland?

Het minimumloon in Duitsland is per 1 januari 2024 vastgesteld op 12,41 euro per uur. Dit tarief is geldig vanaf 01/01/2024. De Minimumlooncommissie nam dit besluit op 26 juni 2023, tegen de stemmen van de vakbondsvertegenwoordigers in. Deze kleine stijging beviel de werknemers die het minimumloon ontvingen niet. Sommige politieke partijen werken nog steeds aan een verdere verhoging van het minimumloon.

Maandelijks bruto minimumloon voor een werknemer die 40 uur per week werkt bedraagt ​​ongeveer 2.080 euro. Hoeveel er overblijft na aftrek van belastingen en sociale premies verschilt van persoon tot persoon belastingschijf, burgerlijke staat, aantal kinderen, religieuze overtuiging en federale staat Het hangt af van factoren zoals. Meer specifieke voorbeelden leest u verderop in het artikel.

Vanuit vakbondsperspectief is dit bedrag ronduit teleurstellend. Ze roepen op tot een significantere verhoging van het wettelijke minimumloon, gezien de hoge inflatie en de stijgende energie- en voedselkosten.

Wanneer zal de volgende verhoging van het minimumloon in Duitsland plaatsvinden?

De eerstvolgende verhoging van het algemeen wettelijk minimumloon vindt plaats op 1 januari 2025. De Minimumlooncommissie besloot op 26 juni 2023 met meerderheid van stemmen van de vakbondsvertegenwoordigers hoeveel regulering er op het gebied van het minimumloon moest komen. Het wettelijk minimumloon is vanaf januari 2024 verhoogd naar 12.41 euro op 1 euro en zal op 01/01/2025 stijgen naar 12.82 euro. Dit is slechts een stijging van 3,4 à 3,3 procent en compenseert verre van de huidige verbetering van de koopkracht (inflatie). De werknemers waren niet blij met de verhoging van het minimumloon die in 2025 zal plaatsvinden.

Het Duitse minimumloonbeleid heeft tot doel de rechten van werkgevers en werknemers te beschermen. Op deze manier kunnen werkgevers, terwijl aan de basisbehoeften van door de vakbonden gesteunde werknemers wordt voldaan, ook een eerlijk loonbeleid implementeren. Het minimumloon in Duitsland is een bedrag dat wordt bepaald door de werkuren en dat elk jaar stijgt.

Wat is de Duitse minimumlooncommissie?

Minimumlooncommissie, Het is een onafhankelijk orgaan dat bestaat uit werkgeversorganisaties, vakbondsvertegenwoordigers en wetenschappers. Er wordt onder meer gekeken naar hoe hoog het huidige wettelijke minimumloon moet zijn om werknemers voldoende minimale bescherming te bieden.

In de regel dient de Minimumlooncommissie elke 2 jaar een voorstel in om het algemeen wettelijk minimumloon te verhogen. De aanpassing naar 2022 euro in 12 was een eenmalige, ongeplande verhoging die in het regeerakkoord was afgesproken. Daarna volgde een terugkeer naar de wettelijk voorgeschreven normale cyclus. Dit betekende ook dat er in 2023 geen verhoging van het algemeen wettelijk minimumloon zou plaatsvinden.

Wat is het minimumuurloon in Duitsland?

Het minimumuurloon in Duitsland is een regeling die tot doel heeft het loon te bepalen dat werknemers betalen voor het werk dat ze doen. Het wordt bepaald door rekening te houden met de economische omstandigheden van het land, de betalingsverplichtingen van werkgevers en de levensstandaard van werknemers. Het doel is dat het minimumloon in Duitsland op een niveau komt dat voldoet aan de basisbehoeften van werknemers.

Op 1 januari 2024  Het wettelijke minimumuurloon werd verhoogd. Momenteel per uur 12,41 euro. Op 1 januari 2025 gaat het minimumloon in Duitsland omhoog naar 12,82 euro.

Minimumloon is een regeling die bedoeld is om de levensstandaard van werknemers te verbeteren en de noodzakelijke waarde aan het werk te geven. De vraag of het minimumloon in Duitsland voldoende is, is controversieel. Terwijl sommigen beweren dat het minimumloon hoger zou moeten zijn, zeggen anderen dat werkgevers moeite kunnen hebben om deze hogere kosten te dekken.

Wat is het dagelijkse minimumloon in Duitsland?

Minimumloon in Duitsland vanaf 1 januari 2024 12,41 euro. Een werknemer die acht (8) uur per dag werkt, ontvangt een loon van 99,28 euro per dag. Hij verdient een brutosalaris van 2000 euro per maand.

In Duitsland Varieert het minimumloon per sector?

Minimumlonen in verschillende sectoren in Duitsland gelden voor alle bedrijven in een sector. Het maakt niet uit of bedrijven gebonden zijn aan een CAO of niet. Vakbonden en werkgevers onderhandelen hierover via collectieve onderhandelingen. Soms wordt het minimumloon als volgt toegepast in de volgende bedrijfstakken. (vanaf 2024)

Schoorsteenreinigingswerken: 14,50 Euro

Medisch assistentiepersoneel: 14,15 euro

Verpleegsters: 15,25 euro

Schilder- en polijstwerkzaamheden: 13 euro (ongeschoolde arbeider) – 15 euro (geschoolde arbeider)

Steigerwerken: 13,95 Euro

Afvalbeheerwerken: 12,41 euro

Schoonmaken gebouwen: 13,50 Euro

Tijdelijk werk: 13,50 euro

Beroepsopleiding: 18,58 euro

Bovendien kent Duitsland, afgezien van het minimumloon, verschillende loonregels per beroep en sector. Sommige beroepen en hun uurlonen vindt u in de bovenstaande tabel. Deze salarissen zijn algemene gemiddelden en kunnen variëren tussen verschillende werkgevers of steden. Daarnaast kunnen factoren als ervaring, opleiding en vaardigheden ook van invloed zijn op het salarisniveau.

Is er een minimumloon voor stagiaires in Duitsland?

Stagiaires krijgen een minimale opleidingsvergoeding, geen minimumloon. Het wordt in de volksmond vaak het ‘minimumloon voor stagiairs’ genoemd, maar mag niet worden verward met het wettelijke minimumloon.

Betaald aan stagiaires in 2024 minimale schooltoeslag  :

 • 1 euro in het eerste jaar van het onderwijs,
 • 2 euro in het eerste jaar van het onderwijs,
 • 3 euro in het eerste jaar van het onderwijs,
 • 4 euro in latere werken.

Minimumloon in Duitsland in voorgaande jaren

YprovincieMinimumloon
20158,50 euro (1 uur)
20168,50 euro (1 uur)
20178,84 euro (1 uur)
20188,84 euro (1 uur)
20199,19 euro (1 uur)
20209,35 euro (1 uur)
2021 (01/01-30/06)9,50 euro (1 uur)
2021 (01.07.-31.12.)9,60 euro (1 uur)
2022 (01/01-30/06)9,82 euro (1 uur)
2022 (1 juli – 30 september)10,45 euro (1 uur)
2022 (01.10.-31.12.)12,00 euro (1 uur)
202312,00 euro (1 uur)
202412,41  Euro (1 uur)
202512,82 euro (1 uur)

Beroepen en salarissen in Duitsland

Duitsland is voor veel mensen een populaire immigratiebestemming vanwege de hoge levensstandaard, werkgelegenheid en salarissen. Hun beroepen en salarissen, die een belangrijke kwestie zijn voor degenen die in Duitsland willen wonen, worden gevormd volgens de economische structuur van het land en de behoeften van de arbeidsmarkt.

Salarissen voor beroepen in Duitsland variëren over het algemeen afhankelijk van de aard van de baan, ervaring en opleiding. Beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn op gebieden als wetenschap, technologie, techniek en financiën kunnen bijvoorbeeld hogere lonen ontvangen, terwijl degenen die in de dienstensector of in laaggeschoolde banen werken mogelijk lagere lonen krijgen. 

Arts zijn, een van de meest geprefereerde beroepen in Duitsland, behoort tot de best betaalde beroepen. De salarissen van artsen die op verschillende gebieden werken, van de eerstelijnszorg tot chirurgie, zijn redelijk goed vergeleken met andere landen. 

Bovendien behoren degenen die werkzaam zijn op het gebied van techniek tot de best betaalde beroepen in Duitsland. Professionals die werkzaam zijn op technische gebieden zoals computertechniek, elektrotechniek en werktuigbouwkunde kunnen behoorlijk hoge salarissen verdienen als ze een goede opleiding en ervaring hebben. 

Ook de financiële sector in Duitsland is een sector die goedbetaalde carrièremogelijkheden biedt. Salarissen voor financiële professionals die werkzaam zijn op terreinen als het bankwezen, verzekeringen en beleggingen zijn over het algemeen goed en kunnen stijgen naarmate ze verder komen in hun carrière.

beroeploonschaal
Doktor7.000 € - 17.000 €
ingenieur5.000 € - 12.000 €
Financieel deskundige4.000 € - 10.000 €

Zoals u in de tabel kunt zien, kunnen de salarissen sterk variëren, afhankelijk van het beroep. We mogen echter niet vergeten dat werknemers in Duitsland naast lonen ook profiteren van sociale rechten en werkzekerheid.

Het is belangrijk dat degenen die in Duitsland willen werken, bij het kiezen van een carrière rekening houden met hun interesses, vaardigheden en opleiding. We mogen niet vergeten dat kennis van de Duitse taal een groot voordeel is bij het vinden van een baan en het bevorderen van uw carrière.

Voor wie geldt het wettelijke minimumloon in Duitsland niet?

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de wet op het minimumloon. Degenen die aan de volgende criteria voldoen, krijgen mogelijk minder betaald:

 1. Jongeren onder de 18 jaar die hun beroepsopleiding niet hebben afgerond.
 2. Stagiaires in het kader van een beroepsopleiding, ongeacht hun leeftijd.
 3. Langdurig werkloos in de eerste zes maanden na het einde van de werkloosheid.
 4. Stagiaires, op voorwaarde dat de stage verplicht is in het kader van het school- of universitair onderwijs.
 5. Stagiairs bieden maximaal drie maanden vrijwilligerswerk om begeleiding te bieden bij het volgen van een beroepsopleiding of bij het starten van een studie aan een hogeschool of universiteit.
 6. Jongeren en personen die vrijwillig werken in een opleiding voor een (beroeps)opleiding ter voorbereiding op een startkwalificatie conform de Wet op de Beroepsopleiding.

Is het gemakkelijk om in Duitsland te leven?

Duitsland staat bekend als een van de meest ontwikkelde landen ter wereld en trekt de aandacht van veel mensen. Is het dus gemakkelijk om in Duitsland te leven? Omdat ieders ervaring anders kan zijn, kan het antwoord op deze vraag van persoon tot persoon verschillen. Maar over het algemeen biedt wonen in Duitsland veel kansen en voordelen.

Allereerst bevindt het gezondheidszorgsysteem in Duitsland zich op een zeer goed niveau. Iedereen heeft recht op een universele ziektekostenverzekering, die gemakkelijke toegang tot medische diensten biedt. Bovendien is het onderwijsniveau in Duitsland vrij hoog en worden er gratis onderwijsmogelijkheden geboden.

Bovendien is de Duitse infrastructuur zeer goed en is het openbaarvervoersysteem behoorlijk ontwikkeld. U kunt gemakkelijk door het hele land reizen met vervoermiddelen zoals trein, bus en tram. Bovendien zijn de werkgelegenheidskansen in Duitsland vrij breed. 

Veel internationale bedrijven hebben hun hoofdkantoor in Duitsland en er zijn goedbetaalde banen beschikbaar. Bovendien maakt de culturele diversiteit van Duitsland het leven gemakkelijker. Door samen te leven met mensen uit verschillende culturen kun je verschillende perspectieven vastleggen. Tegelijkertijd zijn de natuurlijke schoonheden van Duitsland ook het ontdekken waard. U kunt tijd doorbrengen midden in de natuur, in plaatsen als de Beierse Alpen, de Rijn en het Bodenmeer.

materialen:Beschrijvingen:
gezondheidszorg systeemHet gezondheidszorgsysteem in Duitsland is redelijk goed en iedereen kan een universele ziektekostenverzekering hebben.
OnderwijskansenHet onderwijsniveau in Duitsland is hoog en er worden gratis onderwijsmogelijkheden geboden.
Makkelijke toegangHet openbaar vervoersysteem in Duitsland is zo ontwikkeld dat u gemakkelijk kunt reizen.
ş fırsatlarıVeel internationale bedrijven hebben hun hoofdkantoor in Duitsland en er zijn goedbetaalde banen beschikbaar.

Duitsland is een land met de grootste economie van Europa en een belangrijk onderdeel van de wereldeconomie. De productie-, handels-, export- en dienstensectoren vormen de ruggengraat van de Duitse economie. Hier zijn enkele belangrijke feiten over de Duitse economie:

 1. Verwerkende industrie : Duitsland heeft een sterke maakindustrie, vooral in sectoren als auto's, machines, chemicaliën en elektronica. De productiecapaciteit en technische vaardigheden van het land worden wereldwijd erkend.
 2. export : Duitsland is een van de grootste exporteurs ter wereld. Het exporteert producten met een hoge toegevoegde waarde, vooral autoproducten, machines en chemicaliën. Het exporteert naar grote economieën zoals de Europese Unie, de VS en China.
 3. Diensten industrie : De Duitse dienstensector is ook behoorlijk ontwikkeld. Er is een sterke dienstensector op gebieden als financiën, technologie, gezondheidszorg, onderwijs en toerisme.
 4. Stabiel personeelsbestand : Duitsland is een land met hoogopgeleide arbeidskrachten. Het onderwijssysteem en de beroepsopleidingsprogramma's zijn erop gericht de kwaliteit en productiviteit van de beroepsbevolking te verbeteren.
 5. infrastructuur : Duitsland heeft een moderne en efficiënte transport-, telecommunicatie- en energie-infrastructuur. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat bedrijven en de economie efficiënt kunnen functioneren.
 6. overheidsuitgaven Duitsland heeft een alomvattend socialezekerheidsstelsel en de overheidsuitgaven vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de belastinginkomsten. Investeringen op terreinen als gezondheidszorg, onderwijs en sociale zorg zijn belangrijk.
 7. energietransitie : Duitsland heeft een leidende rol op zich genomen op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid. Het land probeert af te stappen van fossiele brandstoffen en over te stappen op groene energiebronnen.

De Duitse economie is over het algemeen stabiel en speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie. Het heeft echter een voortdurend veranderende structuur als gevolg van de invloed van factoren zoals demografische veranderingen, technologische ontwikkelingen en mondiale economische trends.

Informatie over het Duitse federale arbeidsbureau

Het hoofdkantoor van het Federaal Arbeidsbureau (BA) voert uitgebreide servicetaken uit voor de arbeids- en opleidingsmarkt voor burgers, bedrijven en instellingen. Om deze dienstverlenende taken uit te voeren bestaat er een landelijk dekkend netwerk van uitzendbureaus en arbeidsbureaus (gedeelde faciliteiten). De belangrijkste taken van de BA zijn:

Bevorderen van de inzetbaarheid en het verdienvermogen
Opleiding en plaatsing op arbeidsplaatsen
Carrière advies
Aanbeveling van de werkgever
Bevordering van beroepsopleiding
Het bevorderen van professionele ontwikkeling
Het bevorderen van de professionele integratie van mensen met een handicap
Diensten om werkgelegenheid te behouden en te creëren
Loonvervangende voordelen, zoals werkloosheids- of faillissementsuitkeringen.
BA is ook de belangrijkste aanbieder van zekerheid voor werkzoekenden en levert daarom diensten in gedeelde faciliteiten en diensten om het levensonderhoud veilig te stellen, in het bijzonder om de behoefte aan hulp door arbeidsintegratie te beëindigen of te verminderen.

BA voert ook arbeidsmarkt- en beroepsonderzoek uit, observatie en rapportage over de arbeidsmarkt, en houdt arbeidsmarktstatistieken bij. Het betaalt ook kinderbijslag als gezinsfonds. Hij kreeg ook regelgevende taken om misbruik van de dienst te bestrijden.

Informatie over het Duitse federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS)

Op de website van het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken staan ​​de volgende uitspraken: De taak van politici is het functioneren van de sociale stelsels in stand te houden, de sociale integratie te waarborgen en de randvoorwaarden voor meer werkgelegenheid te creëren. Deze taken raken veel beleidsterreinen. Het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) dringt aan op interdepartementale oplossingen en coördineert zijn maatregelen met de getroffen staten en gemeenten. Nauwe samenwerking tussen BMAS en de Commissie Arbeid en Sociale Zaken is eveneens essentieel voor het succes van het sociaal beleid. Het is het besluitvormingsorgaan van het parlement.

Sociaal beleid en economie

De basis voor het creëren van banen waarvoor socialezekerheidsbijdragen gelden, is een welvarende economie. De verzorgingsstaat kan alleen functioneren als de economie ontwikkeld is. BMAS zet zich in voor een economie die er is voor mensen. Economie is geen doel op zichzelf.

Economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid vormen ook op Europees niveau een triade. Sociaal beleid is en blijft een centraal onderdeel van de Lissabonstrategie, aangezien groei hand in hand moet gaan met sociale bescherming. Het ministerie wil de sociale dialoog versterken en het maatschappelijk middenveld erbij betrekken. Als Europa op de juiste wijze wordt geleid, biedt Europa een grote kans.

pensioen

Een van de meest urgente taken is de stabilisatie van de wettelijke pensioenverzekeringen. Er zijn twee onderling verbonden vereisten voor de oplossing ervan. Enerzijds moet de pensioenleeftijd worden aangepast aan de stijgende levensverwachting. Aan de andere kant moeten ouderen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Kaynak: https://www.arbeitsagentur.deDeze vind je misschien ook leuk
opmerking